Disclaimer

Betrokken partijen

Aansprakelijkheid

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Reactor Instituut Delft, Technische Universiteit Delft, KennisInBeeld, Info Pinnacle, en Cosmosian Computers & Design zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan het Reactor Instituut Delft of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Reactor Instituut Delft.

Toestemming

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Reactor Instituut Delft

Mekelweg 15

2629 JB Delft

T: +31 (0)15 278 5052

E: secretary-rid@tudelft.nl

Verwijzingen

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover het Reactor Instituut Delft geen controle heeft. Zij draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.