Frequently Asked Questions - Gevolgen van straling

Tijdens het incident in Fukushima is een grote hoeveelheid radioactieve stof vrijgekomen. Deze is echter voor een groot deel in het zeewater terechtgekomen en voor een beperkter deel over het land verspreid. De directe zone rond het incident is nog altijd niet toegankelijk. Op overige plekken in Japan is echter niet of nauwelijks een verhoogd stralingsniveau meetbaar, zelfs in de eerste weken na het incident. De stralingsdosis die je in Japan zult oplopen is dus nauwelijks meer dan de normale achtergronddosis en veel minder dan de dosis door kosmische straling tijdens de vliegreis er naar toe.

Radioactieve, of eigenlijk ioniserende, straling is niet door menselijke zintuigen waar te nemen en is daarom niet voelbaar. Bij zeer hoge stralingsdoses op de huid, zoals bij radiotherapie, kunnen reacties in de huidcellen leiden tot jeuk en in extreme gevallen tot pijnlijke brandwonden. Deze reacties treden echter net zoals bij blootstelling aan uv-licht vertraagd op, waardoor de pijn niet als waarschuwing bij blootstelling kan fungeren.
 
Buiten deze en andere lichaamsreacties bij hoge blootstelling hebben verscheidene mensen gerapporteerd dat ze konden voelen of een röntgentoestel aanstond door sensaties in de huid. Deze mensen voelden echter niet prikkelingen door de röntgenstraling zelf, maar door de statische elektriciteit die door de straling in de lucht wordt vrijgemaakt.