Hoe maak je onzichtbare straling zichtbaar

 

 

  

Stralingsenergie kun je omzetten in een andere vorm van energie, bijvoorbeeld licht. In dit filmpje stellen we buisjes van kwartsglas gecontroleerd bloot aan een enorme stralingsdosis van 250 sievert, dat is gelijk aan 100.000 jaar achtergrondstraling in één keer.  Een deel van de stralingsenergie wordt in het glas opgeslagen als de buis afgekoeld tot -196˚C wordt bestraald. De opgeslagen energie komt vrij als blauw licht op het moment dat het buisje wordt opgewarmd naar kamertemperatuur door er warme lucht doorheen te blazen. Je ziet het buisje dus kort opgloeien.

 

Om te bepalen hoeveel dosis stralingswerkers ontvangen, dragen ze een zogenaamde persoonsdosismeter. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vergelijkbare methode, maar een ander materiaal. Het materiaal van de persoonsdosismeter kan de stralingsenergie bij kamertemperatuur opslaan en zendt pas licht uit bij verhitting boven 200˚C.

 

Het kwartsglas wordt door de bestraling niet radioactief. Het is echter wel erg koud en moet uit het bekerglaasje met vloeibare stikstof worden gepakt. Voorzichtigheid is daarom wel geboden!