Je wordt niet zomaar radioactief

 

 

 

 

Voorwerpen, maar ook dieren en mensen kunnen niet zomaar radioactief worden wanneer je ze blootstelt aan alfa-, bèta of gammastraling. Ook een radioactieve besmetting hoeft helemaal niet op te treden, zelfs niet wanneer je een radioactieve bron aanraakt. We laten dit zien door water in een radioactief glas (uraniumhoudend glas) te gieten. Het water wordt in het glas blootgesteld aan radioactieve straling, maar wordt niet radioactief. Dat kunnen we demonstreren door het water in een gewoon glas over te gieten en te meten. In principe zou het water zo gedronken kunnen worden, ware het niet dat we de regel hebben dat we in laboratoria niet mogen eten en drinken!
 

De hoeveelheid radioactiviteit in het glas is voldoende om het goed te kunnen meten, maar geeft geen gevaarlijk stralingsniveau. Het is dan ook niet nodig om aanvullende veiligheidsmaatregelen tegen stralingsblootstelling te nemen, zoals afscherming.