1.3 Een radioactieve stof zendt straling uit

 

Hoe komt het dat een radioactieve stof straling uitzendt?

 

Ieder materiaal (iedere stof) is opgebouwd uit atomen. Atomen bestaan uit een atoomkern met daarom heen een wolk van elektronen. De opbouw van de atoomkern uit de elementaire deeltjes protonen en neutronen bepaalt of een atoom stabiel of instabiel is. Als de samenstelling van de atoomkern niet "juist" is, is het atoom instabiel en daarmee radioactief: tijdens een verandering van de atoomkern om stabieler te worden, zendt deze straling uit in de vorm van deeltjes of energie. Materiaal dat geheel of gedeeltelijk uit instabiele atomen bestaat is daarmee dus een radioactieve stof.

 
Wanneer we willen aangeven hoeveel radioactiviteit zich in een stralingsbron bevindt, dan gebruiken we daarvoor een speciale maat, de activiteit. De activiteit geeft aan hoe sterk een radioactieve bron is, hiervoor gebruiken we de eenheid Bequerel, ook wel afgekort als Bq.

 

Wil je een idee krijgen hoe groot (of eigenlijk hoe klein) de schaal is waarop deze processen plaatsvinden? Kijk dan eens naar met name de laatste drie minuten van het beroemde filmpje The Powers of 10 van Ray en Charles Eames (in opdracht van IBM) uit 1977:

 

 

 

 

 

 

<vorige - volgende>