3. Is radioactieve straling gevaarlijk?

 

Ioniserende straling, zoals wordt uitgezonden door radioactieve bronnen en röntgenapparaten, is straling met een hoge energie. Veel toepassingen die nuttig zijn van deze soorten straling – ergens doorheen kunnen kijken, radiotherapie, diktemetingen, etc. – zijn gebaseerd op deze hoge energie en de grote doordringendheid van de straling. Het is echter ook de oorzaak van de schade die straling kan veroorzaken, zowel aan materialen als aan ons eigen lichaam.

 

Of straling gevaarlijk is, hangt uiteraard af van de soort straling, maar ook van de hoeveelheid straling die wordt uitgezonden door een radioactieve bron of toestel. Ook de afstand van een persoon tot de stralingsbron, de blootstellingsduur en het al dan niet aanwezig zijn van afscherming speelt een belangrijke rol. De hoeveelheid straling waaraan een persoon wordt blootgesteld wordt de stralingsdosis genoemd en is een belangrijke maat in de inschatting van het gevaar van een stralingsblootstelling.

 

 

<vorige - volgende>