4. Hoe bescherm ik me tegen straling?

 

Wanneer je werkt met ioniserende straling is het belangrijk goed te weten hoe je jezelf en de buitenwereld moet beschermen tegen de mogelijke gevolgen van blootstelling aan straling. Iedereen die met bronnen of röntgenapparatuur dient zodoende minimaal vanuit zijn werkgever voorlichting te krijgen over de risico’s en instructie over het gebruik van de opstelling. Bij zwaardere toepassingen of wanneer je verantwoordelijkheid draagt voor de veiligheid van andere medewerkers, moet je een cursus Stralingshygiëne volgen. Deze cursussen, gegeven op verschillende niveaus, worden onder andere aangeboden door het Nationaal Centrum voor StralingsVeiligheid, onderdeel van het Reactor Instituut Delft van de TU Delft (www.rid.tudelft.nl/opleidingen-stralingsveiligheid).

De belangrijkste manieren om jezelf (en anderen) te beschermen tegen bestraling door radioactieve bronnen of röntgenapparaten zijn:

 

1. Het houden van voldoende afstand tot de bron.
2. Het beperken van de tijd dat je je in de buurt van de bron bevindt.
3. Het gebruik maken van afschermingsmaterialen om de straling van de bron tegen te houden.

 

Wanneer de radioactieve stof een poeder, een vloeistof of een gas is, is er ook een risico dat je radioactief besmet raakt. Dit betekent dat er radioactieve stof op je huid of kleren komt, of dat je radioactieve stof door inademen of inslikken binnenkrijgt. Voor het werken met verspreidbare radioactieve stoffen bestaan dan ook enkele extra veiligheidsmaatregelen die besmetting moeten voorkomen.

 

<vorige - volgende>